Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Твоята кошница е празна!
Политика за поверителност

Политика за поверителност

Информация за Вашите лични данни, обработвани при ползване на интернет страницата www.biokilera.com

 

От 25 май 2018 г. в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас.

 

БИО Сдружение ООД с ЕИК 202433901 и със седалище и адрес на управление: Варна, район Одесос, ул. „Царевец“ 7, вх. Б, ет. 1, ап. 28, наричанo по-долу „Дружеството“, събират лични данни на лицата, които закупуват артикули от сайта на Дружеството www.biokilera.com.

 

I. Кой е администратор и как можете да се свържете с него?

Администратори на лични данни е Дружеството.

 

Представители на Дружеството са управителите, вписани по партидите на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията, достъпна на следния интернет адрес: www.brra.bg.

 

Можете да се свържете с представител на Дружеството по някой от следните начини: /мейл:info@biokilera.com; телефон: 052/602600

 

II. Длъжностно лице по защита на данните?

При първоначално проведения анализ относно необходимостта от определяне на Длъжностно лице по защита на данните стигнахме до извода, че не е налице законово задължение за Дружеството да определи такова лице.

Ако обемът и характерът на обработваните данни на следващ етап наложат необходимостта от Длъжностно лице по защита на данните, ще Ви предоставим незабавно информация за контакт с нея или него.

 

III. Какви данни обработваме?

В рамките на регистрацията на лицата в интернет сайта, Дружеството събира следните данни на потребителите на интернет страницата:

 

  • Идентификация на лицето: три имена, ЕГН, адрес, телефон и е-mail за връзка;

  • Банкова информация: банкова сметка в случай на плащане;

  • Данни, събирани във връзка с технологията „бисквитки“.

 

IV. С каква цел и на какво основание ги обработваме?

Поддръжка на интернет страницата на Дружеството.

Обработваме Вашите данни с цел сключване и изпълнение на договор за онлайн продажба с клиенти на Дружеството.

 

Извършваме тази обработка на основание чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД), а именно – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна и чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД), а именно за целите на легитимните интереси на администратора от поддръжка на своя интернет страница.


V. Получатели на Вашите данни

Вашите лични данни може да бъдат разкрити на дружества, предоставящи куриерски услуги с цел извършване на доставка на закупените артикули.

 

Вашите лични данни може да бъдат разкрити на дружества, предоставящи счетоводни услуги с цел издаване на счетоводни документи и предоставяне на счетоводно обслужване на продавача.

 

Вашите лични данни може да бъдат разкрити на дружества, предоставящи юридически услуги в случай, че във връзка и по повод сключения договор за продажба възникне правен спор.

 

Бихме искали да имате предвид, че е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентни държавни органи. Това може да се случи само, ако екипът ни се увери, че всички законови процедури са спазени.

 

VI. Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме вашите данни в законоустановените срокове, предвидени в приложимото гражданско, потребителско, данъчно и счетоводно законодателство.

 

VII. Прехвърляне на данни

Ние няма да предаваме Вашите данни в страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

 

VIII. Какви права имате?

 

  1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

 

  1. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

  1. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

  1. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

 

  1. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

 

  1. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни пред Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

 

Можете да упражните правата си по т. 1-6 по-горе като се свържете с нас на телефоните, адреса и/или електронния адрес, посочени по-горе.

 

IX. Извършване на профилиране

Ние не извършваме поведенчески анализ и/или профилиране на базата на данните, които обработваме.

 

X. Допълнителна информация

Дружеството използва технологията "бисквитки" при управлението на своята интернет страница. За повече информация – вж. Политика за бисквитките, ползвани при управлението на сайта www.biokilera.com, публикувана на следния адрес: https://biokilera.com/bg/politika-za-biskvitkite-na-internet-stranitsata.html

 

Ако имате допълнителни въпроси във връзка с обработката на личните Ви данни от Дружеството, не се колебайте да се свържете с нашия екип!